FlowPro Oy
Kerkkolankatu 30
05800 Hyvinkää

 


Simo Rantanen
simo.rantanen@flowpro.fi
+358 50 431 7599

 

Saneeraus

Toteutamme pumppaamosaneeraukset vuosien ammattitaidolla ja osaamisella. Suomessa on lukuisia määriä jätevesi- ja puhdasvesi pumppaamoita jotka ovat jo pitkään olleet elinkaarensa puolesta saneeraus tarpeessa.

Saneeraus toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti joko KVR- (Suunnittele ja Rakenna) tyyppisesti tai asiakkaan suunnitelmien perusteella. Saneerausta suunniteltaessa kannattaa samalla päivittää pumppaamorakenteet vastaamaan nykyajan työturvallisuus- ja työhygienia vaatimuksia.

Nykyaikaisiin työturvallisuus- ja työhygienia vaatimuksiin vastaa maanpäällinen pumppaamo jossa pumput, venttiilit, sähkökeskukset, automaatiokeskukset, virtausmittarit ja toimilaitteet on asennettu huoltorakennukseen maanpäälle. Näin mm. vesilaitoksen päivystäjä voi turvallisesti poistaa esim. tukokset pumpuista päivystysvuorolla ja laitteet saadaan toimimaan turvallisesti.

Esimerkki pumppaamo saneerauksen toteutuksesta

Kohteessa käydään ja suunnitellaan asiakkaan kanssa miten saneeraus halutaan toteuttaa ja mitkä ovat toimitusrajat. Kohteessa saneerattiin teollisuusalueen jätevesipumppaamo ja oli perinteinen lujitemuovinen jätevesipumppaamo.

FlowPro Saneeraus

Usein pystytään olemassa oleva säiliö hyödyntämään maanpäällisen pumppaamon imusäiliönä. Kohteessa vanhat laitteistot purettiin pumppaamon sisältä ja säiliöön asennettiin uudet imuputkistot.

FlowPro Saneeraus

Uusi pumppaamo toteutettiin Gorman- Rupp itse- imevillä jätevesipumpuilla jotka asennetaan erilliseen huoltorakennukseen säiliön viereen. Pumput pystyvät imemään ja itse ilmaamaan itsensä joka 6,5m syvyydestä. Kyseisessä kohteessa imukorkeutta on noin 5,5m. Lisäksi uusi pumppaamo pystytään rakentamaan vanhan vieressä lähes valmiiksi joten ohituspumppaus aika saneerauksessa jää hyvin lyhyeksi. Tässä kohteessa noin 2 päivää.

FlowPro Saneeraus

Uusi työturvallinen ja työhygieeninen itse- imevä Gorman- Rupp pumppaamo on valmis vastaamaan asiakkaan pumppaustarpeisiin vuosiksi eteenpäin.

FlowPro Saneeraus


FlowPro Oy
Kerkkolankatu 30
05800 Hyvinkää

 


Simo Rantanen
simo.rantanen@flowpro.fi
+358 50 431 7599